IgD

IgD je zkratka pro imunoglobulin D (viz protilátky).