SCIT

SCIT je zkratka pro subkutánní imunoterapii.