SCIT

SCIT je zkratka pro subkutánní imunoterapii.
Vyhledat „SCIT“ na NZIP