ACE2

ACE2 je zkratka pro angiotenzin-konvertující enzym 2.
Vyhledat „ACE2“ na NZIP