ACE2

ACE2 je zkratka pro angiotenzin-konvertující enzym 2.