NIHSS

NIHSS je škála, která se v neurologii používá k hodnocení závažnosti cévní mozkové příhody (CMP). Zkratka pochází z anglického názvu National Institutes of Health Stroke Scale. Pro pacienta s CMP lze vypočítat celkové skóre, které se skládá z 11 položek, jenž mohou nabývat hodnot od 0 do 4. U každé z jednotlivých položek hodnota 0 obvykle znamená normální fungování dané schopnosti, zatímco vyšší hodnota signalizuje nějakou míru poškození. Všechny hodnoty jsou nakonec sečteny a neurolog získá celkové pacientovo skóre. Maximální možná hodnota je 42, minimální skóre je 0.

Skóre Závažnost CMP
0 bez příznaků CMP
1–4 „malá“ CMP
5–15 středně závažná CMP
16–20 středně závažná až závažná CMP
21–42 závažná CMP