zotavovací poloha

Zotavovací poloha (dříve stabilizovaná poloha) se používá při poskytování první pomoci. Zotavovací polohou se rozumí některá z variant uložení člověka v bezvědomí do takové polohy na boku, aby nebylo snadné překulit se na záda. Účelem zotavovací polohy je zabránit zapadnutí jazyka a vdechnutí případných zvratků.

Poznámka: Od dříve používaného pojmu „stabilizovaná poloha“ se již upouští, neboť postižený sice má stabilní polohu, ale jeho zdravotní stav nemusí být ani zdaleka stabilizovaný.