preklinická studie

Preklinická studie je studie, při níž se konkrétní léčivý přípravek nebo jiný lékařský postup testuje na zvířatech. Účelem preklinické studie je zjistit, zda je nový lék či postup bezpečný. Preklinické studie vždy předcházejí klinickým studiím na lidech.

Viz také pre-, klinická studie.