posudková činnost praktického lékaře

Posudková činnost praktického lékaře zahrnuje posuzování zdravotního stavu pro nejrůznější účely. Nejčastěji se jedná o posuzování dočasné pracovní neschopnosti. Praktický lékař posuzuje schopnost k mnoha činnostem, jako je řízení motorového vozidla, schopnost nosit střelnou zbraň, schopnost zúčastnit se sportovních akcí, apod. V rámci pracovnělékařské činnosti posuzuje praktický lékař schopnost osob k pracovním činnostem. Tyto posudky jsou vystavovány obvykle za přímou úhradu osob nebo za úhradu toho, kdo posudek žádá, nejčastěji zaměstnavatel. Praktický lékař připravuje také podklady pro rozhodování posudkových lékařů o důchodech a sociálních benefitech.