spinální nervy

Spinální nervy je odborný název pro míšní nervy.