Diagnostické metody

Moderní medicína nabízí celou řadu vyšetřovacích metod, které lékařům v drtivé většině případů nakonec umožní stanovit přesnou diagnózu. Informace k jednotlivým diagnostickým metodám doplňujeme průběžně a postupně.


Doporučené externí zdroje

 • Mamografie

  K čemu slouží mamografie a kde se provádí? Jak probíhá vyšetření prsů na mamografu? Jedná se o spolehlivé a bezpečné vyšetření? Co je mamografický screening a z jakého důvodu je důležitý včasný záchyt rakoviny prsu? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Magnetická rezonance

  K čemu se používá magnetická rezonance a jaké jsou její výhody? Kde se vyšetření provádí, jak probíhá a jaká příprava ze strany pacienta by mu měla předcházet? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají této diagnostické zobrazovací metody, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Kolonoskopie

  Co je kolonoskopie, k čemu slouží a jak by se měl pacient na ni připravit? Jakým způsobem vyšetření probíhá a jak dlouho trvá? Proč se říká, že kolonoskopie zachraňuje životy? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v poskytnutých zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Endoskopie

  K čemu slouží endoskopie a co umožňuje? Ve kterých oborech se tato vyšetřovací metoda používá a je třeba se jí obávat? Jaké existují druhy endoskopie? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají jednotlivých endoskopických vyšetření, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Elektroencefalografie

  Co je elektroencefalografie (EEG), k čemu slouží a jak probíhá? Je třeba zvláštní přípravy ze strany pacienta na toto vyšetření? Jaké jsou nové metody vyhodnocování záznamů EEG? Potřebné informace, které se týkají uvedeného tématu, můžete nalézt v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • CT vyšetření

  Co je výpočetní tomografie (CT) a jak probíhá? Kdy se k tomuto vyšetření přistupuje a jakou vyžaduje přípravu ze strany pacienta? Jaký je princip pozitronové emisní tomografie a ve kterém oboru se nejvíce využívá? Jaká příprava tomuto vyšetření předchází? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají uvedených vyšetřovacích zobrazovacích metod, naleznete v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj