muskuloskeletální systém

Muskuloskeletální systém je jiný název pro pohybový aparát.