psychomotorický

Psychomotorický znamená „duševně-pohybový“, popř. „týkající se pohybových projevů duševních dějů“:

  • psychomotorický vývoj (dítěte) je postupný vývoj duševních dějů a odpovídajících pohybových projevů,
  • psychomotorické tempo je tempo probíhajících duševních dějů a projevů chování, které jim odpovídají.