stomatologie

Stomatologie je odborný název pro zubní lékařství.

Odvozené přídavné jméno je stomatologický, lékař specializující se na stomatologii se nazývá stomatolog.