řidič zdravotnické dopravní služby

Řidič zdravotnické dopravní služby pod odborným dohledem provádí činnosti při poskytování zdravotnické dopravní služby.

Práce řidiče zdravotnické dopravní služby se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.