řidič zdravotnické dopravní služby

Řidič zdravotnické dopravní služby pod odborným dohledem provádí činnosti při poskytování zdravotnické dopravní služby.

Práce řidiče zdravotnické dopravní služby se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Vyhledat „řidič zdravotnické dopravní služby“ na NZIP