laboratorní asistent

Laboratorní asistent se pod odborným dohledem způsobilého zdravotnického pracovníka podílí na poskytování diagnostické péče.

Práce laboratorního asistenta se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.