radiologický fyzik

Radiologický fyzik zajišťuje radiační ochranu od zdravotnických přístrojů dle zákona 263/2016 ve zdravotnických zařízeních a ve spolupráci s lékařem se podílí na léčebné a diagnostické péči.

Práce radiologického fyzika se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.