zrakový terapeut

Zrakový terapeut se podílí na poskytování diagnostické, léčebné, rehabilitační, preventivní, posudkové a dispenzární péče v oboru zraková terapie (klinická oftalmopedie).

Práce zrakového terapeuta se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.

Viz také zrak, terapie.