biomedicínský technik

Biomedicínský technik ve spolupráci s biomedicínským inženýrem nebo lékařem vykonává činnosti v rámci diagnostické a léčebné péče v oboru biomedicínské techniky.

Práce biomedicínského technika se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.