farmaceutický asistent

Farmaceutický asistent vykonává odborné činnosti spojené zejména s přípravou, výdejem, kontrolou a uchováváním léčiv a zdravotnických prostředků.

Práce farmaceutického asistenta se řadí mezi nelékařská zdravotnická povolání.