povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků

Lékař i všichni ostatní zdravotníci, studenti a mladí lékaři, kteří se účastní procesu péče a/nebo mají přístup do zdravotnické dokumentace, jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se touto cestou dozvěděli. Lékař je oprávněn sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, pokud s tím pacient souhlasí. Souhlas se předpokládá např. při předávání informací lékaři, ke kterému je pacient odeslán, tedy pro zajištění návaznosti zdravotnických služeb. Pacient má právo již při registraci nebo kdykoliv potom určit osoby, kterým mohou být informace o zdravotním stavu podávány.

Bez souhlasu pacienta může lékař sdělovat tyto informace jen za přísně zákonem vymezených podmínek.
Vyhledat „povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků“ na NZIP