ZDS

ZDS je zkratka pro zdravotnickou dopravní službu.