zdravotnická dopravní služba

Zdravotnická dopravní služba (ZDS) slouží k přepravě pacientů do zdravotnického zařízení nebo naopak ze zdravotnického zařízení do místa jejich bydliště, případně mezi zdravotnickými zařízeními, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem (tzn. bez použití zdravotnické dopravní služby). Za určitých podmínek hradí tuto dopravu zdravotní pojišťovna.

Související příspěvky: