ordinace praktického lékaře

Ordinace praktického lékaře bývají samostatné nebo jsou součástí polikliniky. V ordinaci nejčastěji pracuje jeden praktický lékař a jedna sestra. V poslední době přibývají ordinace, kde působí více lékařů a více sester, kteří klientelu ordinace sdílejí. Ordinační doba by měla být dostupná na internetu, na webové stránce ordinace nebo přímo na místě. Ordinace má obvykle zavedená pravidla pro objednávání, příjem akutních pacientů, telefonické konzultace apod. Při registraci personál obvykle pacienta o vnitřním řádu ordinace poučí, poskytne psané instrukce nebo odkáže na webovou stránku. Dodržování organizačních pravidel ordinace je předpokladem efektivní spolupráce ordinace a pacienta a zabrání nedorozuměním v budoucnu.