ukončení péče o pacienta

Lékař může ukončit péči o pacienta v případě, že:

  • pacienta předá s jeho souhlasem do péče jiného lékaře,
  • pacient vysloví nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb,
  • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup (pokud s ním vyslovil souhlas) nebo se neřídí vnitřním řádem zařízení a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem,
  • přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.

V žádném případě nesmí ukončením péče dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.