spiroergometrie

Spiroergometrie je zátěžový test na běžeckém nebo cyklistickém trenažéru, kdy lékař zároveň měří EKG a vyšetřuje plicní funkce. Tato metoda jednak měří hodnoty plynů ve vydechovaném vzduchu, jednak hodnotí pacientovu srdeční činnost, reakci krevního tlaku na zátěž, tepovou frekvenci a okysličení krve, a celkově určuje výkon, který pacient zvládne. Spiroergometrie může být součástí kardiologického vyšetření pacienta, u nějž má lékař podezření na nějaké srdeční onemocnění, zvláště pak srdeční selhání.

Viz také ergometrie, spirometrie.