LVEF

LVEF je zkratka pro ejekční frakci levé komory.