CPR

CPR je zkratka pro kardiopulmonální resuscitaci.