KPR

KPR je zkratka pro kardiopulmonální resuscitaci.