biofeedback

Biofeedback neboli biologická zpětná vazba je proces uvědomování si mnoha fyziologických (normálních) funkcí vlastního těla (např. svalové napětí, srdeční frekvence, vnímání bolesti apod.) v reálném čase a s pomocí vhodných přístrojů za tím účelem, aby člověk dokázal tyto tělesné projevy alespoň částečně ovlivňovat vůlí.