dispečink intenzivní péče

Dispečink intenzivní péče (DIP) je informační systém pro monitorování kapacit intenzivní péče, který byl vybudován v březnu 2020 v reakci na epidemii onemocnění COVID-19, a to ve spolupráci MZ ČR, ÚZIS ČR a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP.

DIP umožňuje sdílení velmi omezeného rozsahu dat mezi lékaři, koordinátory intenzivní péče a zdravotnickými záchrannými službami. Nemocnice do něj zadávají informace o obsazenosti lůžek na jednotkách intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních odděleních a také údaje o počtu volných přístrojů pro intenzivní péči o pacienta, zejména pak o pacienta s COVID-19. Děje se tak v reálném čase, je to tedy systém velmi proměnlivý, v čase se měnící i v hodinách, protože vždy zachycuje aktuální situaci. Vytvořením tohoto systému tak byla usnadněna domluva a koordinace všech složek záchranného systému a zejména řízení v rukách krajských koordinátorů intenzivní péče.

DIP je plně funkční od dubna 2020 a byl vybudován jako manažerský nástroj pro nouzové řízení kapacit intenzivní péče. O přístupech a zveřejňování dat rozhoduje výhradně MZ ČR jako správce systému. Přístupy jsou poskytovány právnické osobě, tedy například nemocnici jakožto poskytovateli zdravotních služeb. Následné využívání dat a distribuce přístupových práv je na vedení daného subjektu.

Související příspěvky: