oxygenace

Oxygenace je odborný výraz pro okysličení. V souvislosti s lékařstvím se používá zejména pro okysličení krve, tzn. dostatečný přísun kyslíku do krve a jeho navázání na červené krevní barvivo v erytrocytech.

Viz také mimotělní membránová oxygenace.