DNA

DNA je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu.
Vyhledat „DNA“ na NZIP