DNA

DNA je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu.

Pozor: DNA není totéž co dna (onemocnění)! Viz také DNA / dna.