DNA

DNA je zkratka pro deoxyribonukleovou kyselinu.