endoskop

Endoskop je zařízení, které se v lékařství používá k prohlížení dutých orgánů či jiných struktur v lidském těle. Jedná se o ohebnou trubici, která je vybavena optikou (miniaturní kamerou). Endoskop je nějakým otvorem (ať už přirozeným, nebo uměle vytvořeným) zaveden do těla pacienta:

Endoskop může být vybaven ostrým nástrojem pro odstraňování nemocné tkáně. Endoskopy tohoto typu se používají například při tzv. endoskopické mukózní resekci (EMR).

Viz také endoskopie.