CHOPN

Pojem souvisí s kategoriemi:

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)