Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice

ADRESA:
I. P. Pavlova 185/6
77900, Olomouc
IČO: 00098892

Poskytovaná péče

Obor péče Forma péče
alergologie a klinická imunologie ambulantní péče
algeziologie ambulantní péče
anesteziologie a intenzivní medicína akutní lůžková péče intenzivní
anesteziologie a intenzivní medicína akutní lůžková péče standardní
anesteziologie a intenzivní medicína ambulantní péče
angiologie ambulantní péče
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví ambulantní péče
biomedicínský inženýr ambulantní péče
biomedicínský technik ambulantní péče
chirurgie akutní lůžková péče intenzivní
chirurgie akutní lůžková péče standardní
chirurgie ambulantní péče
cévní chirurgie akutní lůžková péče intenzivní
cévní chirurgie akutní lůžková péče standardní
cévní chirurgie ambulantní péče
dermatovenerologie akutní lůžková péče standardní
dermatovenerologie ambulantní péče
dětská a dorostová psychiatrie ambulantní péče
dětská chirurgie akutní lůžková péče standardní
dětská chirurgie ambulantní péče
dětská endokrinologie a diabetologie akutní lůžková péče standardní
dětská endokrinologie a diabetologie ambulantní péče
dětská gastroenterologie a hepatologie akutní lůžková péče standardní
dětská gastroenterologie a hepatologie ambulantní péče
dětská kardiologie akutní lůžková péče standardní
dětská kardiologie ambulantní péče
dětská neurologie ambulantní péče
dětská pneumologie akutní lůžková péče standardní
dětská pneumologie ambulantní péče
dětská revmatologie ambulantní péče
dětská urologie akutní lůžková péče standardní
dětská urologie ambulantní péče
dětské lékařství akutní lůžková péče intenzivní
dětské lékařství akutní lůžková péče standardní
dětské lékařství ambulantní péče
endokrinologie a diabetologie akutní lůžková péče standardní
endokrinologie a diabetologie ambulantní péče
epidemiologie ambulantní péče
ergoterapeut ambulantní péče
farmaceutická technologie ambulantní péče
farmaceutický asistent ambulantní péče
foniatrie ambulantní péče
fyzioterapeut ambulantní péče
gastroenterologie akutní lůžková péče standardní
gastroenterologie ambulantní péče
geriatrie akutní lůžková péče standardní
geriatrie ambulantní péče
geriatrie dlouhodobá lůžková péče vyjma intenzivní
gynekologie a porodnictví akutní lůžková péče intenzivní
gynekologie a porodnictví akutní lůžková péče standardní
gynekologie a porodnictví ambulantní péče
gynekologie dětí a dospívajících ambulantní péče
hematologie a transfúzní lékařství akutní lůžková péče intenzivní
hematologie a transfúzní lékařství akutní lůžková péče standardní
hematologie a transfúzní lékařství ambulantní péče
hrudní chirurgie akutní lůžková péče standardní
hrudní chirurgie ambulantní péče
hygiena obecná a komunální ambulantní péče
intenzívní medicína akutní lůžková péče intenzivní
intenzívní medicína akutní lůžková péče standardní
intervenční radiologie ambulantní péče
kardiochirurgie akutní lůžková péče intenzivní
kardiochirurgie akutní lůžková péče standardní
kardiochirurgie ambulantní péče
kardiologie akutní lůžková péče standardní
kardiologie ambulantní péče
klinická biochemie ambulantní péče
klinická farmacie ambulantní péče
klinická onkologie akutní lůžková péče standardní
klinická onkologie ambulantní péče
klinická osteologie ambulantní péče
klinický logoped ambulantní péče
klinický psycholog ambulantní péče
koloproktologie akutní lůžková péče standardní
koloproktologie ambulantní péče
lékařská genetika ambulantní péče
nefrologie akutní lůžková péče standardní
nefrologie ambulantní péče
nemocniční lékárenství ambulantní péče
neonatologie akutní lůžková péče intenzivní
neonatologie akutní lůžková péče standardní
neonatologie ambulantní péče
neurochirurgie akutní lůžková péče intenzivní
neurochirurgie akutní lůžková péče standardní
neurochirurgie ambulantní péče
neurologie akutní lůžková péče intenzivní
neurologie akutní lůžková péče standardní
neurologie ambulantní péče
neuroradiologie ambulantní péče
nukleární medicína akutní lůžková péče standardní
nukleární medicína ambulantní péče
nutriční terapeut ambulantní péče
návykové nemoci ambulantní péče
odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků ambulantní péče
oftalmologie akutní lůžková péče standardní
oftalmologie ambulantní péče
onkochirurgie akutní lůžková péče standardní
onkochirurgie ambulantní péče
onkogynekologie akutní lůžková péče standardní
onkogynekologie ambulantní péče
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí akutní lůžková péče intenzivní
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí akutní lůžková péče standardní
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí ambulantní péče
orální a maxilofaciální chirurgie akutní lůžková péče standardní
orální a maxilofaciální chirurgie ambulantní péče
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku akutní lůžková péče standardní
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ambulantní péče
paliativní medicína ambulantní péče
perinatologie a fetomaternální medicína ambulantní péče
plastická chirurgie akutní lůžková péče standardní
plastická chirurgie ambulantní péče
pneumologie a ftizeologie akutní lůžková péče intenzivní
pneumologie a ftizeologie akutní lůžková péče standardní
pneumologie a ftizeologie ambulantní péče
porodní asistentka akutní lůžková péče standardní
porodní asistentka ambulantní péče
posudkové lékařství ambulantní péče
pracovní lékařství ambulantní péče
pracovní lékařství zdrav. péče poskytovaná ve vlastním soc. prostředí pacienta - návštěvní služba
praktické lékařství pro děti a dorost ambulantní péče
praktické lékárenství ambulantní péče
psychiatrie akutní lůžková péče standardní
psychiatrie ambulantní péče
radiační onkologie ambulantní péče
radiofarmaka ambulantní péče
radiologický asistent akutní lůžková péče standardní
radiologický asistent ambulantní péče
radiologický fyzik ambulantní péče
radiologický technik ambulantní péče
radiologie a zobrazovací metody ambulantní péče
rehabilitační a fyzikální medicína akutní lůžková péče standardní
rehabilitační a fyzikální medicína ambulantní péče
reprodukční medicína ambulantní péče
revmatologie akutní lůžková péče standardní
revmatologie ambulantní péče
sexuologie ambulantní péče
traumatologie akutní lůžková péče intenzivní
traumatologie akutní lůžková péče standardní
traumatologie ambulantní péče
tělovýchovné lékařství ambulantní péče
urgentní medicína ambulantní péče
urogynekologie akutní lůžková péče standardní
urogynekologie ambulantní péče
urologie akutní lůžková péče standardní
urologie ambulantní péče
vnitřní lékařství akutní lůžková péče intenzivní
vnitřní lékařství akutní lůžková péče standardní
vnitřní lékařství ambulantní péče
všeobecná sestra akutní lůžková péče standardní
všeobecná sestra ambulantní péče
všeobecné praktické lékařství ambulantní péče
zdravotnický záchranář akutní lůžková péče standardní
zdravotnický záchranář ambulantní péče
zdravotní laborant akutní lůžková péče standardní
zdravotní laborant ambulantní péče
zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu ambulantní péče
zdravotně-sociální pracovník ambulantní péče
zrakový terapeut ambulantní péče
zubní lékařství ambulantní péče

Ordinační doba

Praktický lékař pro děti a dorost

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 -
úterý 8.00–13.00 -
středa 8.00–14.00 -
čtvrtek 8.00–12.00 13.00–18.00
pátek 8.00–13.00 -
sobota - -
neděle - -
pondělí - 15.00–07.00
úterý - 15.00–07.00
středa - 15.00–07.00
čtvrtek - 15.00–07.00
pátek - 15.00–07.00
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Interna

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 12.30–15.00
úterý 7.00–12.00 12.30–15.00
středa 7.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 7.00–12.00 12.30–15.00
pátek 7.00–12.00 12.30–15.00
sobota - -
neděle - -
pondělí 7.00–12.00 13.00–18.00
úterý 7.00–12.00 13.00–15.30
středa 7.00–12.00 13.00–18.00
čtvrtek 7.00–12.00 13.00–15.30
pátek 7.00–12.00 13.00–15.30
sobota - -
neděle - -
pondělí 7.00–12.00 12.30–15.00
úterý 7.00–12.00 12.30–15.00
středa 7.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 7.00–12.00 12.30–15.00
pátek 7.00–12.00 12.30–15.00
sobota - -
neděle - -
pondělí 7.00–12.00 12.30–15.00
úterý 7.00–12.00 12.30–15.00
středa 7.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 7.00–12.00 12.30–15.00
pátek 7.00–12.00 12.30–15.00
sobota - -
neděle - -
pondělí 07.00– 15.30
úterý 07.00– 15.30
středa 07.00– 15.30
čtvrtek 07.00– 15.30
pátek 07.00– 15.30
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Dětská chirurgie

den dopoledne odpoledne
pondělí - -
úterý 8.00–12.00 13.00–14.00
středa - -
čtvrtek - -
pátek - -
sobota - -
neděle - -

Chirurgie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 12.30–15.30
úterý 7.00–12.00 12.30–15.30
středa 7.00–12.00 12.30–15.30
čtvrtek 7.00–12.00 12.30–15.30
pátek 7.00–12.00 12.30–15.30
pondělí 7.00– 15.30
úterý 7.00– 15.30
středa 7.00– 15.30
čtvrtek 7.00– 15.30
pátek 7.00– 15.30
sobota 0.00– 24.00
neděle 0.00– 24.00
čtvrtek 7.00– 15.30

Nefrologie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 12.30–15.00
úterý 7.00–12.00 12.30–15.00
středa 7.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 7.00–12.00 12.30–15.00
pátek 7.00–12.00 12.30–15.00
sobota - -
neděle - -

Dětské (pediatrie)

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00–12.00 13.00–15.00
úterý 8.00–12.00 13.00–15.00
středa 8.00–12.00 13.00–15.00
čtvrtek 8.00–12.00 13.00–15.00
pátek 8.00–13.00 -
sobota - -
neděle - -
pondělí 8.00–12.00 13.00–15.00
úterý 9.00–12.00 13.00–15.00
středa 9.00–12.00 13.00–15.00
čtvrtek 8.00–12.00 13.00–15.00
pátek 8.00–12.00 13.00–15.00
sobota - -
neděle - -
pondělí 8.00– 13.00
úterý 8.00– 13.00
středa 8.00– 13.00
čtvrtek 8.00– 13.00
pátek 8.00– 13.00
sobota - -
neděle - -
pondělí 8.00–12.00 13.00–15.00
úterý - -
středa - -
čtvrtek 8.00–12.00 -
pátek - -
sobota - -
neděle - -
pondělí 7.00– 15.00
úterý 7.00– 15.00
středa 7.00– 15.00
čtvrtek 7.00– 15.00
pátek 7.00– 15.00
sobota 0.00– 24.00
neděle 0.00– 24.00

Foniatrie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–11.30 12.00–15.30
úterý 7.00–11.30 12.00–15.30
středa 7.00–11.30 12.00–15.30
čtvrtek 7.00–11.30 12.00–15.30
pátek 7.00–11.30 12.00–15.30
sobota - -
neděle - -

Zdravotnická dopravní služba

den dopoledne odpoledne
pondělí 00.00– 24.00
úterý 00.00– 24.00
středa 00.00– 24.00
čtvrtek 00.00– 24.00
pátek 00.00– 24.00
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Alergologie a klinická imunologie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 16.00
úterý 7.00– 16.00
středa 7.00– 16.00
čtvrtek 7.00– 16.00
pátek 7.00– 16.00
pondělí 7.00–12.00 13.00–15.00
úterý 7.00–12.00 13.00–15.00
středa 7.00–12.00 13.00–15.00
čtvrtek 7.00–12.00 13.00–15.00
pátek 7.00–12.00 13.00–15.00
sobota - -
neděle - -

Klinická onkologie

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00–12.00 12.30–15.00
úterý 8.00–12.00 12.30–15.00
středa 8.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 8.00–12.00 12.30–15.00
pátek 8.00–12.00 12.30–15.00
sobota - -
neděle - -

Reprodukční medicína

den dopoledne odpoledne
pondělí 07.00–12.00 12.30–15.00
úterý 07.00–12.00 12.30–15.00
středa 07.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 07.00–12.00 12.30–15.00
pátek 07.00–12.00 12.30–15.00

Novorozenecké (neonatologie)

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00–12.00 12.30–15.00
úterý 8.00–12.00 -
středa 8.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 8.00–12.00 12.30–15.00
pátek 8.00–12.00 -
sobota - -
neděle - -

Léčba bolesti

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.45– 15.00
úterý 7.45– 15.00
středa 7.45– 15.00
čtvrtek 7.45– 15.00
pátek 7.45– 15.00
sobota - -
neděle - -

Paliativní péče

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00– 15.00
úterý 8.00– 15.00
středa 8.00– 15.00
čtvrtek 8.00– 15.00
pátek 8.00– 15.00

Klinická farmacie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.30
úterý 7.00– 15.30
středa 7.00– 15.30
čtvrtek 7.00– 15.30
pátek 7.00– 15.30
sobota - -
neděle - -

Geriatrie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.30
úterý 7.00– 15.30
středa 7.00– 15.30
čtvrtek 7.00– 15.30
pátek 7.00– 15.30
sobota - -
neděle - -

Pneumologie a ftizeologie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.30
úterý 7.00– 15.30
středa 7.00– 15.30
čtvrtek 7.00– 15.30
pátek 7.00– 15.30
sobota - -
neděle - -

Nervové (neurologie)

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.30–11.30 12.00–15.00
úterý 7.30–11.30 12.00–15.00
středa 7.30–11.30 12.00–15.00
čtvrtek 7.30–11.30 12.00–15.00
pátek 7.30–11.30 12.00–15.00
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Psychiatrie

den dopoledne odpoledne
pondělí - -
úterý - -
středa 8.00– 14.00
čtvrtek 8.00– 14.00
pátek - -
sobota - -
neděle - -
pondělí 7.00–11.30 12.00–15.30
úterý 7.00–11.30 12.00–15.30
středa 7.00–11.30 12.00–15.30
čtvrtek 7.00–11.30 12.00–15.30
pátek 7.00–11.30 12.00–15.30
sobota - -
neděle - -
pondělí 7.00–11.30 12.00–15.00
úterý 7.00–11.30 12.00–14.00
středa 7.00–11.30 12.00–15.00
čtvrtek 7.00–11.30 12.00–18.30
pátek 7.00–11.30 12.00–15.00
sobota - -
neděle - -

Plastická chirurgie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.00
úterý 7.00– 15.00
středa 7.00– 15.00
čtvrtek 7.00– 15.00
pátek 7.00– 15.00
sobota - -
neděle - -

Traumatologie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.30
úterý 7.00– 15.30
středa 7.00– 15.30
čtvrtek 7.00– 15.30
pátek 7.00– 15.30
sobota - -
neděle - -

Anesteziologicko - resuscitační

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.45– 15.15
úterý 7.45– 15.15
středa 7.45– 15.15
čtvrtek 7.45– 15.15
pátek 7.45– 15.15
sobota - -
neděle - -

Ortopedie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–11.30 12.00–15.30
úterý 7.00–11.30 12.00–15.30
středa 7.00–11.30 12.00–15.30
čtvrtek 7.00–11.30 12.00–15.30
pátek 7.00–11.30 12.00–15.30
sobota - -
neděle - -

Radiační onkologie

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00–12.00 12.30–15.00
úterý 8.00–12.00 12.30–15.00
středa 8.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 8.00–12.00 12.30–15.00
pátek 8.00–12.00 12.30–15.00
sobota - -
neděle - -

Tělovýchovné lékařství

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.30– 15.00
úterý 7.30– 15.00
středa 7.30– 15.00
čtvrtek 7.30– 15.00
pátek 7.30– 15.00
sobota - -
neděle - -

Lékařská genetika

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00–12.00 13.00–15.00
úterý 8.00–12.00 13.00–15.00
středa 8.00–12.00 13.00–15.00
čtvrtek 8.00–12.00 13.00–15.00
pátek 8.00–12.00 -
sobota - -
neděle - -

Všeobecné praktické lékařství

den dopoledne odpoledne
pondělí 15.00– 07.00
úterý 15.00– 07.00
středa 15.00– 07.00
čtvrtek 15.00– 07.00
pátek 15.00– 07.00
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Klinická biochemie

den dopoledne odpoledne
pondělí 00.00– 24.00
úterý 00.00– 24.00
středa 00.00– 24.00
čtvrtek 00.00– 24.00
pátek 00.00– 24.00
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Klinická hematologie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 12.30–15.30
úterý 7.00–12.00 12.30–15.30
středa 7.00–12.00 12.30–15.30
čtvrtek 7.00–12.00 12.30–15.30
pátek 7.00–12.00 12.30–15.30
sobota - -
neděle - -

Radiologie a zobrazovací metody

den dopoledne odpoledne
pondělí 00.00– 24.00
úterý 00.00– 24.00
středa 00.00– 24.00
čtvrtek 00.00– 24.00
pátek 00.00– 24.00
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Transfuzní služba

den dopoledne odpoledne
pondělí 6.30– 15.00
úterý 6.30– 15.00
středa 6.30– 15.00
čtvrtek 6.30– 15.00
pátek 6.30– 15.00
sobota - -
neděle - -

Rehabilitace a fyzikální medicína

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00–12.00 13.00–15.00
úterý 8.00–12.00 13.00–15.00
středa 8.00–12.00 13.00–15.00
čtvrtek 8.00–12.00 13.00–15.00
pátek 8.00–12.00 13.00–15.00
sobota - -
neděle - -

Nukleární medicína

den dopoledne odpoledne
pondělí 6.30– 15.00
úterý 6.30– 15.00
středa 6.30– 15.00
čtvrtek 6.30– 15.00
pátek 6.30– 15.00
sobota - -
neděle - -

Urgentní příjem

den dopoledne odpoledne
pondělí 00.00– 24.00
úterý 00.00– 24.00
středa 00.00– 24.00
čtvrtek 00.00– 24.00
pátek 00.00– 24.00
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Pracovní lékařství

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.00
úterý 7.00– 15.00
středa 7.00– 15.00
čtvrtek 7.00– 15.00
pátek 7.00– 15.00
sobota - -
neděle - -

Ostatní oddělení

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.30
úterý 7.00– 15.30
středa 7.00– 15.30
čtvrtek 7.00– 15.30
pátek 7.00– 15.30
sobota - -
neděle - -
pondělí 8.00– 15.00
úterý 8.00– 15.00
středa 8.00– 15.00
čtvrtek 8.00– 15.00
pátek 8.00– 15.00
sobota - -
neděle - -

Tkáňová banka

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 12.30–15.30
úterý 7.00–12.00 12.30–15.30
středa 7.00–12.00 12.30–15.30
čtvrtek 7.00–12.00 12.30–15.30
pátek 7.00–12.00 12.30–15.30
pondělí 8.00– 14.00
úterý 8.00– 14.00
středa 8.00– 14.00
čtvrtek 8.00– 14.00
pátek 8.00– 14.00
sobota - -
neděle - -
pondělí 07.00–12.00 12.30–15.00
úterý 07.00–12.00 12.30–15.00
středa 07.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 07.00–12.00 12.30–15.00
pátek 07.00–12.00 12.30–15.00

Ženské (gynekologie, porodnictví)

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00–12.00 12.30–15.00
úterý 8.00–12.00 12.30–15.00
středa 8.00–12.00 12.30–15.00
čtvrtek 8.00–12.00 12.30–15.00
pátek 8.00–12.00 12.30–15.00

Neurochirurgie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.00
úterý 7.00– 15.00
středa 7.00– 15.00
čtvrtek 7.00– 15.00
pátek 7.00– 15.00
sobota - -
neděle - -

Kardiochirurgie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 14.30
úterý 7.00– 14.30
středa 7.00– 14.30
čtvrtek 7.00– 14.30
pátek 7.00– 14.30

Urologie

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00– 15.30
úterý 7.00– 15.30
středa 7.00– 15.30
čtvrtek 7.00– 15.30
pátek 7.00– 15.30
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

ORL (ušní, nosní, krční)

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–11.30 12.00–15.30
úterý 7.00–11.30 12.00–15.30
středa 7.00–11.30 12.00–15.30
čtvrtek 7.00–11.30 12.00–15.30
pátek 7.00–11.30 12.00–15.30
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Oční (oftalmologie)

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 12.30–15.30
úterý 7.00–12.00 12.30–15.30
středa 7.00–12.00 12.30–15.30
čtvrtek 7.00–12.00 12.30–15.30
pátek 7.00–12.00 12.30–15.30
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Kožní (dermatovenerologie)

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 13.00–15.00
úterý 7.00–12.00 13.00–15.00
středa 7.00–12.00 13.00–15.00
čtvrtek 7.00–12.00 13.00–15.00
pátek 7.00–12.00 13.00–15.00
sobota 7.00– 19.00
neděle 7.00– 19.00

Praktický lékař stomatolog

den dopoledne odpoledne
pondělí 8.00–12.30 15.00–07.15
úterý 8.00–12.30 15.00–07.15
středa 8.00–12.30 15.00–07.15
čtvrtek 8.00–12.30 15.00–07.15
pátek 8.00–12.30 15.00–07.15
sobota 00.00– 24.00
neděle 00.00– 24.00

Hemodialýza

den dopoledne odpoledne
pondělí 7.00–12.00 13.45–18.45. 20.30–01.00
úterý 7.00–12.00 13.45–18.45
středa 7.00–12.00 13.45–18.45. 20.30–01.00
čtvrtek 7.00–12.00 13.45–18.45
pátek - 13.45–18.45. 20.30–01.00
sobota 7.00–12.00 13.45–18.45
neděle 7.00–12.00 -

Maxilofaciální chirurgie

den dopoledne odpoledne
pondělí 07.30–12.00 13.00–15.00
úterý 07.30–12.00 13.00–15.00
středa 07.30–12.00 13.00–15.00
čtvrtek 07.30–12.00 13.00–15.00
pátek 07.30–12.00 13.00–15.00
sobota - -
neděle - -

Informace jsou převzaty z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb.