Zvláštní druhy zdravotních služeb

K těmto druhům zdravotních služeb patří záchranná služba, domácí péče či lázeňská péče. Dozvíte se, za jakých okolností a podmínek máte na tyto služby nárok, v jakém případě a v jaké výši jsou hrazeny,


Články

  • Zdravotnická dopravní služba

    Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu.

  • Domácí péče

    Během plánování propuštění projednejte se svým ošetřujícím lékařem potřebu domácí zdravotní (ošetřovatelské) péče. Na konci vaší hospitalizace, vyžaduje-li to váš zdravotní stav, vám domácí zdravotní péči doporučí váš ošetřující lékař. Toto doporučení navazuje na hospitalizaci a má platnost čtrnáct dnů. Návaznost domácí zdravotní péče po uplynutí 14 dnů doporučuje váš registrující praktický lékař.

  • Lázeňská péče

    Lázeňskou péči musí vždy doporučit ošetřující lékař, návrh podává praktický lékař nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a podléhá schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.