koronární tepny

Koronární tepny je jiný název pro věnčité tepny.