refluxní choroba jícnu

Refluxní choroba jícnu je onemocnění způsobené gastroezofageálním refluxem. Refluxní choroba jícnu se může projevovat bolestmi na hrudi, pocitem kyselosti v ústech, kašlem, event. zánětem jícnu.