triglyceridy

Triglyceridy je jiný název pro triacylglyceroly.