triglyceridy

Triglyceridy je jiný název pro triacylglyceroly.
Vyhledat „triglyceridy“ na NZIP