akutní koronární syndrom

Pojem akutní koronární syndrom zahrnuje fáze ischemické choroby srdeční, které akutně ohrožují člověka na životě. Řadí se sem nestabilní angina pectoris, infarkt myokardu a náhlá srdeční smrt.