asplenie

Asplenie je stav, kdy v organismu buď chybí nebo přestala fungovat slezina.