ultrasonografie

Ultrasonografie je jiný název pro ultrazvukové vyšetření.

Odvozené přídavné jméno je ultrasonografický.

Viz také sonografie.