AV uzel

AV uzel je jiný název pro atrioventrikulární uzel.