jejunum

Jejunum je latinský název pro lačník.

Odvozené přídavné jméno je jejunální.