sluchový nerv

Sluchový nerv je jiný název pro kochleární nerv.