intraokulární tlak

Intraokulární tlak je jiný název pro nitrooční tlak.

Viz také intraokulární.