předpona extra-

extra- je předpona, která znamená „mimo“ nebo „vně“. Příklady:

Opakem předpony extra- je předpona intra-.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz extra-.