sekundární lymfatické orgány

Sekundární lymfatické orgány jsou orgány lymfatického systému, v nichž buňky imunitního systému vykonávají svou skutečnou „práci“, tzn. bojují proti choroboplodným zárodkům a cizorodým látkám. Mezi sekundární lymfatické orgány se řadí mandle, slezina, lymfatické uzliny a slizniční imunitní systém (MALT).

Viz také orgán, lymfatický systém, primární lymfatické orgány.