nosní mandle

Nosní mandle je lidové označení pro hltanovou mandli.