spodina ústní dutiny

Spodina ústní dutiny je jiný název pro ústní spodinu.