cytoredukce

Cytoredukce znamená snížení počtu buněk. Tento pojem se obvykle používá v souvislosti s nádorovými buňkami: cílem cytoredukčního zákroku je odstranit co největší množství nádorových buněk z pacientova těla.

Odvozené přídavné jméno je cytoredukční.

Viz také cyto-, redukce, cytoredukční chirurgie.